Πλεονεκτήματα Συνεργασίας

work

 • Διάθεση κατάλληλα εκπαιδευμένου Προσωπικού
 • Σύγχρονος Τεχνολογικός Εξοπλισμός
 • Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργων Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα
 • Διαδικασίες ελέγχου των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
 • Χρέωση Πραγματικών ωρών απασχόλησης
 • Αμεση εξυπηρέτηση – Κάλυψη έκτακτων αναγκών
 • Άμεση Αντικατάσταση αδειούχων & ασθενών
 • Καινοτόμες Υπηρεσίες
 • Οργάνωση Προσωπικού
 • Σαφείς, ευέλικτοι & δεσμευτικοί «Όροι Συνεργασίας»
 • Κάλυψη με συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης & Προσωπικών Ατυχημάτων»
 • Μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας.
 • Απελευθέρωση των στελεχών σας από το διαχειριστικό φόρτο.
 • Διασφάλιση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας μέσα από ένα εργονομικό περιβάλλον.
 • Αύξηση της διαχρονικής αξίας των εγκαταστάσεών σας.
 • Ανάπτυξη της εικόνας και βέλτιστη απόδοση των εγκαταστάσεών σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θερμοπυλών 3, Άλιμος
ΤΚ: 17455
Τηλ/Φαξ: 210 98 033 92
Κιν: 698 512 4769
email: info@cmfs.gr
www.cmfs.gr