Καθαρισμοί Αεραγωγών

screenshot.22ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΩΓΩΝ HVAC

Η εταιρεία μας με την ρομποτική μέθοδο που χρησιμοποιεί, αλλά και με μία σειρά εργαλείων ειδικά σχεδιασμένων για τον καθαρισμό αεραγωγών, έχει τη δυνατότητα να επέμβει αποτελεσματικά :

Α. Χρησιμοποιώντας τα ανοίγματα που είναι προσαρμοσμένα τα στόμια αέρα (Diffusers), εισάγουμε στους αγωγούς είτε τη ρομποτική συσκευή (η οποία διαθέτει κάμερα καταγραφής, σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας από εξωτερική μονάδα για γιά λειτουργία αερόβουρτσας) είτε τα ειδικά εργαλεία αέρος που έχουν την δυνατότητα να ωθήσουν τις επικαθίσεις προς το σημείο που είναι προσαρμοσμένη η συσκευή αναρρόφησης (Vacuum Cleaner). Εχοντας ήδη απομονώσει το τμήμα του δικτύου από την εισαγωγή των εργαλείων καθαρισμού μέχρι και το σημείο που είναι προσαρμοσμένη η αναρροφητική συσκευή, έχουμε πλήρη αναρρόφηση όλων των επικαθίσεων.

Β. Πέρα από τα αποτελέσματα (τα οποία καταγράφονται και είναι στη διάθεση σας) η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει την ευχέρεια ελάχιστων παράπλευρων εργασιών (δεν απαιτείται η αποξήλωση τμημάτων αγωγού παρά μόνο η μερική απομάκρυνση ψευδοροφών, οι οποίες μετά το πέρας των εργασιών επανατοποθετούνται).

Γ. Προκειμένου το εκάστοτε σύστημα να έχει τη καλύτερη απόδοση, γίνονται και οι κατωτέρω εργασίες συντήρησης:

    • Άνοιγμα κλιματιστικών μονάδων (ACU) καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά και βαφή εσωτερικά
    • Επιθεώρηση και καθαρισμός ανεμιστήρων ανεμιστήρων
    • Καθαρισμός εισαγωγής και εξαγωγής αέρα, αντικατάσταση φίλτρων, ψεκασμός με ειδικό καθαριστικό/ απολυμαντικό χημικό υγρό.
    • Αποκατάσταση των ανωτέρω μετά το πέρας των εργασιών

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θερμοπυλών 3, Άλιμος
ΤΚ: 17455
Τηλ/Φαξ: 210 98 033 92
Κιν: 698 512 4769
email: info@cmfs.gr
www.cmfs.gr