Στρατηγική Ανάπτυξης

2 
Κεντρικός άξονας του στρατηγικού σχεδιασμού της C.M.F.S. είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΗ μέσω:

  • Ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης & επανεπένδυσης των κερδών
  • Δημιουργίας σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές και Ανθρώπινο Δυναμικό μέσα από μία διαδικασία συνεχούς επαναξιολόγησης
  • Επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω σύγχρονων συστημάτων επιλογής,  εκπαίδευσης, ανταμοιβών και παροχής δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας
  • Κεφαλαιοποίησης της τεκμηριωμένης εμπειρίας του ανθρώπινου  δυναμικού μας, διαμορφώνοντας τον σημαντικότερο συντελεστή της παραγωγικότητας της εταιρείας μας (Knowledge Database).
  • Αποκλειστικές Αντιπροσωπείες
  • Εισαγωγές – παραγωγή Προϊόντων
  • Επιλογής καινοτόμων «Λύσεων / Συστημάτων» τα οποία βασίζονται σε νέες μεθοδολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό, πιστοποιημένα υλικά.

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θερμοπυλών 3, Άλιμος
ΤΚ: 17455
Τηλ/Φαξ: 210 98 033 92
Κιν: 698 512 4769
email: info@cmfs.gr
www.cmfs.gr